Maar voor historici, sociologen dentro de demografen try dit huwelijksstelsel een boeiend gegeven om het verleden te vatten

Maar voor historici, sociologen dentro de demografen try dit huwelijksstelsel een boeiend gegeven om het verleden te vatten

Comments Off on Maar voor historici, sociologen dentro de demografen try dit huwelijksstelsel een boeiend gegeven om het verleden te vatten

Maar voor historici, sociologen dentro de demografen try dit huwelijksstelsel een boeiend gegeven om het verleden te vatten

Het geheel bleek erg advanced: het begon al came across de- schimmige introductie van meervoudige relaties from inside the de jaren 1830 door Joseph Smith, de- geheimhouding tegenover zijn vrouw dentro de de uitbouw van een netwerk van geinitieerden within the Nauvoo

Tijdens de- laatste decennia van de twintigste eeuw deden ze er dan ook meer onderzoek naar. Thru het web sites bereikten hun bevindingen ook een groter publiek. Na 1852 werd het een openlijke leerstelling, fulfilled groeiende deelname aan het systeem doorway look at this site zowat de- helft van de mormoonse bevolking. Op termijn werd het een georganiseerd religieus dentro de sociaaleconomisch fenomeen dat het mormonisme toen sterk typeerde. Voor huidige kerkleden, die emergency room voorheen weinig away from niets van afwisten, try het zeker storend hoe Joie introduceerde. De kerkleiding bespreekt dit nu in the een van de- on the web essays. Het try niet uitgesloten dat dit op termijn wordt teruggeschroefd, net zoals met de- interpretatie van de- priesterschapsban gebeurde.

Voor onderzoekers kan het onderwerp tussendoor vermeld worden: “Mormonen staan vaak bekend wegens polygamie. Het was waar dat when you look at the de negentiende eeuw de- kerk een systeem van ‘meervoudig huwelijk’ heeft gekend. Het begon onder Joseph Smith dentro de heeft child 1890 bestaan. Sindsdien was het echter streng verboden. You kunt hierover meer lezen op de- web site van de- kerk. Came across groepen die alsnog polygamie toelaten heeft de kerk niets te maken.”

De- officiele invalshoek blijft dat goddelijke openbaring het meervoudig huwelijk instelde

Verschillende versies van het Eerste Visioen. Die geven de indruk dat Joseph Smith zijn verhaal in de circle der jaren telkens anders vertelde, wat de- geloofwaardigheid ervan ondergraaft. Anti-mormoonse critici zetten pass away conclusie in de- verf. Nochtans houden perish versies geen contradicties when you look at the als people ze in de framework van hun ontstaan beschouwt dentro de nauwkeurig vergelijkt. Ze pleiten eerder voor de- authenticiteit van de- ervaring. Zie mijn Nederlandstalige bijdrage hierover hier. De- kerk biedt er dit article more aan. Voor geinteresseerde onderzoekers is dit onderwerp into the feite erg verrijkend omdat het ook een goede introductie in the kerkgeschiedenis geeft. Het hoeft ook niet als problematisch aangekaart te worden: “Als tiener had Joseph Smith een eerste ervaring met het goddelijke. Hij heeft daar from inside the de- loop der jaren verschillende keren more verteld waarbij zijn inzicht more pass away gebeurtenis rijpte. Dat was ook zo fulfilled ons: wanneer we voor het eerst for the ons de- geest voelen branden, are het soms pas later on, bij het terug overdenken van die ervaring, dat i aspecten ervan beter inzien.”

De- totstandkoming van het Boek van Abraham. Het Boek van Abraham are een tekst die Joseph Smith uitschreef naar aanleiding van oud-Egyptische papyri die hem from inside the 1835 waren aangeboden. De tekst werd afterwards opgenomen when you look at the “De Parel van Grote Waarde”, perish de kerk als Schriftuur beschouwt. Het Egyptisch schrift durante bijhorende tekeningen op de- papyri boeiden Joseph Smith dentro de enkelen van zijn naaste medewerkers. Zij poogden de betekenissen van de tekens al gissend te ontcijferen. Thans weten we dat de- enkele overgebleven fragmenten van de papyri niets came across teksten van Abraham te maken hebben. Voor kerkleden die ervan overtuigd waren dat Joseph Smith de- fragmenten right vertaalde is actually perish vaststelling storend durante kan hun vertrouwen in Joseph Smiths beweringen ondergraven. Hoe het Boek van Abraham dan wel child sit try gekomen blijft een vraagteken. Enkele experten menen dat Joseph Smith wel degelijk onder goddelijke inspiratie “vertaalde”, zoals ook bij het Boek van Mormon, maar vanaf een deel van de- papyri dat verloren try gegaan. Anderen argumenteren dat Joseph Smith zich allicht liet inspireren doorway de- aanwezigheid van de oud-Egyptische fragmenten dentro de zo een tekst produceerde, zoals hij ook vanuit inspiratie het Boek van Mozes dentro de herzieningen van Bijbelpassages schreef. Perish verklaring lijkt de- meest aannemelijke Hoe dan ook, het Boek van Abraham blijft op zich een boeiende tekst die een oude origine ademt.

About the author:

Enjoy Our TweetsContact Information

1250 Newell Ave., Ste. 150
Walnut Creek, CA 94596
510.427.6935


Organizational Affiliate

star-logo

For More Information…

Back to Top